XIII Symozjum Ekonomia - Technika - Zarządzanie

29-30.09.2016

Best Western Grand Hotel****, Kielce ul. Sienkiewicza 78

Pozostało do rozpoczęcia

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIII Sympozjum nt.:

EKONOMICZNE I TECHNICZNE WYZWANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KRAJU I REGIONÓW

organizowanym przez Wydział Zarzadzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Fundację na rzecz rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Województwie Świętokrzyskim.

Sympozjum odbędzie się w dniach 29 – 30 września 2016 r. Wydarzenie to związane jest z obchodami jubileuszu 15 lecia Wydziału i stanowi kontynuację Sympozjów pn. EKONOMIA – TECHNIKA − ZARZĄDZANIE. Podobnie jak poprzednie edycje, zorientowane jest na integrację środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz pogłębienie współpracy między ośrodkami akademickimi, sektorem badań i biznesem.

Sympozjum ma na celu umożliwienie wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń naukowo-badawczych. Przedstawienie wyników prowadzonych prac przez jednostki naukowe, centra technologiczne, przedsiębiorstwa, które ukierunkowane są na rozwój i innowacyjne wdrożenia rynkowe. Sympozjum będzie przebiegało w formie dyskusji panelowych.

Osoby zainteresowane zaprezentowaniem swoich osiągnięć prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów z obszarów badawczych szczegółowo określonych w komunikacie (www.sympozjum.tu.kielce.pl/komunikaty).
Sympozjum odbędzie się w Best Western Grand Hotel**** w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 78.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof.PŚk,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjneoo
Dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk,
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Wydział Zarządzania i Modelowania KomputerowegoFundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Woj. ŚwiętokrzyskimiSCITT